Ανακοινωσεις

Η Θεωρία του μαθήματος «Σχεδίαση VLSI» θα πραγματοποιηθεί κανονικά

την Τρίτη 21/05/2019 και ώρα 15:00-18:00 στο ΕΥ2.

Ο διδάσκων του μαθήματος