Ανακοινωσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το έγγραφο https://eudoxus.gr/files/Triti_Paratasi_Earinou_2018-19.pdf του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019.  Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών παρατείνονται μέχρι την Τετάρτη 22 Μαΐου 2019.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να μπαίνουν στην ιστοσελίδα:
www.eudoxus.gr και να δηλώνουν τα συγγράμματα τους. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.