Ανακοινωσεις

Η δεύτερη πρόοδος του μαθήματος Φυσική ΙΙ θα γίνει την Τρίτη 28/05/19 στο αμφ. ΙΙ και ώρα 12.00-14.00.

 Η ύλη περιλαμβάνει τα κεφάλαια 28-30 από το βιβλίο Πανεπιστημιακή Φυσική, Young. Επίσης συμβουλευτείτε τα αρχεία των διαλέξεων  ΦΥΣΙΚΗ_ΙΙ_Μαθημα5 – 8, τα λυμένα παραδείγματα του βιβλίου και τις ασκήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των παραδόσεων. Λύσεις των ασκήσεων θα βρείτε στο αρχείο ΦΥΣΙΚΗ Ι/ Παραδόσεις Φυσική ΙΙ/HW3-solutions.pdf – HW4-solutions.pdf

Καλή επιτυχία!

Η διδάσκουσα,

Β. Πρασσά