Ανακοινωσεις

“  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   “

 Λαμία 10-06-2019

 

Η εξέταση του μαθήματος «Σχεδίαση VLSI»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 11/06/2019 λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Η εξέταση μεταφέρεται την άλλη Τρίτη 18/06/2019

16:00-18:00 στο ΕΥ3.