Ανακοινωσεις

“  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   “

 Λαμία 27-06-2019

Για το μάθημα «Αρχιτεκτονική και Ανάπτυξη Παιγνίων»

για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου

ορίζεται ως τελευταία ημέρα κατάθεσης των εργασιών

η 20/09/2019. Όποιος φοιτητής/τρια

επιθυμεί να συμμετάσχει στην εξέταση των εργασιών, πρέπει να επικοινωνήσει

με τον διδάσκοντα στο email του.

gloukak@uth.gr