Ανακοινωσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της  Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει τροποποιηθεί  το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, με έναρξη το Ακαδημαϊκό  Έτος 2019-2020.  Το νέο Πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο http://cs.uth.gr/προγραμμα-σπουδων/