Ανακοινωσεις

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ έχει δημοσιεύσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διαχειριστή Υπολογιστικών και Δικτυακών Συστημάτων. Σας παραθέτουμε τον σχετικό σύνδεσμο της Ιστοσελίδας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και παρακαλούμε θερμά για την δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα σας: Διαχειριστής δικτυακών και υπολογιστικών συστημάτων Ε.Ι.Παστέρ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στην διάθεσή σας.

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Βας. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21

Τηλέφωνο: 210 6478858