Ανακοινωσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29-7-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες που συναλλάσσονται με το κοινό, τόσο από το προσωπικό όσο και το κοινό.

Συνεπώς για την είσοδό σας στη Γραμματεία του Τμήματος είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι για την αποφυγή συνωστισμού και την προστασία έναντι του COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Από τη Γραμματεία