Ανακοινωσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) εν αναμονή του ΦΕΚ ίδρυσης, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική»

Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Αυτόνομα Συστήματα και Ρομποτική