Ανακοινωσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.) εν αναμονή του ΦΕΚ ίδρυσης, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες»

Αίτηση Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες