Ανακοινωσεις

Με το παρόν θα θέλαμε να ανακοινώσουμε πως το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Ερευνητικό Κέντρο (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαιου), έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για Γραμματέα Διοίκησης_Administrative Assistant, με προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020.

Παρατίθεται ο σχετικός σύνδεσμος και παρακαλούμε για την περαιτέρω διάχυσή του μέσω της ιστοσελίδας σας:  Πρόσκληση για Γραμματέα Διοίκησης_Administrative Assistant

Ευχαριστούμε θερμά και παραμένουμε στην διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Ρένα Τσαγκαρίδου

————————————–

Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Βας. Σοφίας 127, Τ.Κ. 115 21

Τηλέφωνο: 210 6478858