Ανακοινωσεις

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που αναφέρονται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 05-10-2020 έως και 09-10-2020 ότι θα πρέπει να εγγραφούν στο eClass των αντίστοιχων μαθημάτων προκειμένου να ενημερωθούν για τους κωδικούς MS-TEAMS.

Για τα μαθήματα της Παιδαγωγικής Επάρκειας τα οποία προσφέρονται από το ΤΠΕΒ οι κωδικοί είναι οι ακόλουθοι:

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: uctphka

Γενική Παιδαγωγική: xf1fjqq