Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 134570/ΓΔ1/6-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι επιτυχόντες που ήταν εγγεγραμμένοι από προηγούμενο έτος και κατά την ηλεκτρονική τους εγγραφή αιτήθηκαν τη διαγραφή τους αλλά δεν επιθυμούν την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο νέο Τμήμα ή Σχολή επιτυχίας, να υποβάλλουν αίτηση- υπ. Δήλωση ανάκλησης της διαγραφής τους (μπορεί να εκδοθεί μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή να φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση g-cs@uth.gr  έως 11/10/20.