Ανακοινωσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (3) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθμ. 3739/16-10-2020 προκήρυξη του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την ανάδειξη Διευθυντών  των Εργαστηρίων:

 α) Επικοινωνιακών Δικτύων Ευρείας Ζώνης

β) Ευφυών Συστημάτων για την Ενορχήστρωση Εφαρμογών Διάχυτου Υπολογισμού

γ) Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου

Από τη Γραμματεία