Ανακοινωσεις

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για τη Δήλωση Μαθημάτων

του Χειμερινού Εξαμήνου

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ότι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 ολοκληρώνεται η προθεσμία για την  υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 μέσω της ιστοσελίδας: euniversity.uth.gr/unistudent

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, είναι αυστηρή και δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Επισημάνσεις:

  1. Για δική σας διασφάλιση, παρακαλούμε να κρατήσετε αντίγραφο της δήλωσής σας.
  2. Η δήλωση μαθημάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις. Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό.

Από τη Γραμματεία