Ανακοινωσεις

Καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος να δηλώσουν μαθήματα από τη λίστα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου, στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.

Προϋποθέσεις: Αφορά τους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκο έτος  2019-2020 είχαν δικαίωμα στη δήλωσή τους να συμπεριλάβουν μαθήματα του εβδόμου (7ου)  και του ογδόου (8ου) εξαμήνου. Για να δηλωθεί το μάθημα στην εμβόλιμη εξεταστική, θα πρέπει οπωσδήποτε να προϋπάρχει σε δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών του φοιτητή/τριας.

Προθεσμία δηλώσεων: έως και 10-01-2021 στέλνοντας e-mail στο: g-cs@uth.gr με το ονοματεπώνυμό σας, τον Α.Μ. σας καθώς και τα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε στην εμβόλιμη εξεταστική.

Εκκρεμεί η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τη διενέργεια της εμβόλιμης εξεταστικής.