Ανακοινωσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Χ.Ε. ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021 v.1

Υπενθυμίζεται ότι οι κωδικοί εισόδου στην ηλεκτρονική αίθουσα MS TEAMS βρίσκονται στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα ακολουθήσει νεότερο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τα μαθήματα της εμβόλιμης εξεταστικής.