Ανακοινωσεις

Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

    1. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να διαγραφούν από το Τμήμα οφείλουν να προσκομίσουν μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα ζητούν ρητά την διαγραφή τους από το Τμήμα μας, αναγράφοντας το Τμήμα και το Πανεπιστήμιο στο οποίο εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του φοιτητή/τριας από κάποια δημόσια αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυνομικό Τμήμα, κ.τ.λ.).
    2. Εναλλακτικά, ο φοιτητής/τρια μπορεί να μπει στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses κάνοντας σύνδεση με τους κωδικούς του TaxisNet. Με αυτή την διαδικασία δεν χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής.

 

Kατόπιν να σταλεί με email στη Γραμματεία στο g-cs@uth.gr. Ο φοιτητής/τρια θα λάβει το πιστοποιητικό διαγραφής (αποφοιτήριο) με mail.

Εάν ο φοιτητής/τρια έχει φοιτητική ταυτότητα, πρέπει να την επιστρέψει στο Τμήμα για την ακύρωσή της στην ταχυδρομική δ/νση:

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπασιοπούλου 2-4,

Τ.Κ. 35131, Λαμία