Ανακοινωσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή (τριας) Προέδρου
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σ.Θ.Ε. του Π.Θ.
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΠΤ ΜΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΤΠ&Τ