Ανακοινωσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την ανάδειξη Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Π.Θ.
και
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την εκλογή Κοσμήτορα/Κοσμητόρισσας της Σ.Θ.Ε. του Π.Θ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΡΙΣΣΑΣ ΣΘΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΡΙΣΣΑΣ ΣΘΕ