Ανακοινωσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), στα πλαίσια λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων μαθημάτων (της Κατεύθυνσης ΙΙΙ του ΠΜΣ: «Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία») για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ”