Ανακοινωσεις

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που χρωστούν έως πέντε (5) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, για την απόκτηση του πτυχίου τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και επιθυμούν να παρουσιάσουν την Πτυχιακή Εργασία τους μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του 2021, μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αίτηση παρουσίασης της Πτυχιακής τους Εργασίας από την Δευτέρα 20/09/2021 μέχρι και την Κυριακή 03/10/2021.

Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω e-mail: g–cs.uth.gr και είναι διαθέσιμη και στο σύνδεσμο με τίτλο “Αίτηση Ορισμού Επιτροπής Και Ημ/νιας Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας“:

http://cs.uth.gr/%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1-%cf%86%ce%bf%ce%b9%cf%84%ce%b7%cf%84%cf%8e%ce%bd/

Οι ημερομηνίες παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών θα ανακοινωθούν με νεότερη ανακοίνωση.

  Από τη  Γραμματεία του Τμήματος