Ανακοινωσεις

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XΕ 2021-2022 v.1

Σας ενημερώνουμε ότι Tο Πρόγραμμα ισχύει από Δευτέρα 04-10-2021.

H είσοδος στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

— στην Άμπλιανη Λαμίας (επί της οδού 3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας -Αθήνας), θα γίνεται από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ.

— στα Γαλανέϊκα, επί της οδού Παπασιοπούλου 2-4.