Ανακοινωσεις

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΤΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι”

ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΠΩΝΥΜΟ
Παρασκευή 14:30-15:30 από ΑΓΓΕΛ έως ΓΑΡ
Παρασκευή 13:00-14:00 από ΓΕΡ έως ΕΛΕΥΘ
Παρασκευή 11:30-12:30 από ΕΝΕ έως ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡ
Παρασκευή 10:00-11:00 από ΚΑΡΑΔΗΜΟ έως ΚΟΥ
Παρασκευή 08:30-09:30 από ΚΥΡ έως ΜΗΤΣ
Δευτέρα 14:30-15:30 από ΜΟΚ έως ΞΗΡ
Δευτέρα 13:00-14:00 από ΟΙΚ έως ΠΕΛ
Δευτέρα 11:30-12:30 από ΠΕΤΡ έως ΣΤΑΥΡΑΚ
Δευτέρα 10:00-11:00 από ΣΤΑΥΡΟΠ έως ΤΣΙΑΛ
Δευτέρα 08:30-09:30 από ΤΣΙΑΠ έως ΨΑΡ