Ανακοινωσεις

Το μάθημα “Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης

θα ακυρωθεί τη Δευτέρα 25-10-2021 εξαιτίας ανειλημμένης υποχρέωσης του διδάσκοντα.

Θα ενημερωθείτε με αντίστοιχη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.