Ανακοινωσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων

Προκήρυξη Θέσεων Υποψηφίων Διδακτορων

Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο αντικείμενο των 6G Κινητών Δικτύων Επικοινωνίας