Ανακοινωσεις

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ότι οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται μέχρι και την Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 στην Ηλεκτρονική Γραμματεία (https://sis-web.uth.gr/).

Από τη  Γραμματεία του Τμήματος