Ανακοινωσεις

Ορισμός Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) και Διαχειριστή εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Διευθυντών

  1. του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων,
  2. του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής και
  3. του Εργαστηρίου Όρασης Υπολογιστών και Ανάλυσης Πολυμέσων

του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας .pdf