Ανακοινωσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σας προσκαλεί στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα

κ. Μαργαρίτη Στυλιανού

με θέμα:

«Μέτρηση  της Αποδοτικότητας και της Παραγωγικότητας των Σχολικών Μονάδων της Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Η περίπτωση των Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατά τη χρονική περίοδο 2016-2019»

την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Η παρουσίαση θα γίνει με χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης (e-presence). Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μαργαρίτη να αποστείλουν e-mail στο g-cs@uth.gr το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 23-06-2022 και ώρα 13:00 ώστε να προστεθούν στην ομάδα παρακολούθησης.