Ανακοινωσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ)

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ.), ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – Κατεύθυνση «Ψηφιακές δεξιότητες»

Περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://pt.cs.uth.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 66938, 66928, 66923, 60191, 60192 κα. Καρανίκα Αθανασία.