Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 στις 13:00-15:00 στο ΑΜΦ1 θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του Εργαστηρίου Δομές Δεδομένων.

Οι 2ετείς φοιτητές που έχουν δικαίωμα παρακολούθησης του Εργαστηρίου Δομές Δεδομένων, καθώς και οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών που το χρωστούν θα πρέπει να έρθουν στην έναρξη του Εργαστηρίου στις 4 Οκτωβρίου 2022 στις 13:00 στο ΑΜΦ1 για να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους.

Θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

α) Θα πρέπει να εγγραφείτε στο eclass του Εργαστηρίου Δομές Δεδομένων, ώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και την ύλη του Εργαστηρίου.

β) Η παρακολούθηση του Εργαστηρίου είναι υποχρεωτική για τους 2ετείς. Οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών δεν θα έχουν παρακολούθηση αλλά θα έχουν όλες τις υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους γι αυτό θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στο eclass.

γ) Όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στην αντίστοιχη ομάδα που έχει δημιουργηθεί και θα δημιουργηθεί στις Ομάδες Χρηστών στο eclass του εργαστηρίου. Όσοι δεν εγγραφούν σε μια από τις Ομάδες, στο χρονικό διάστημα που θα σας δοθεί, δεν θα έχουν δικαίωμα εξέτασης και θα χάσουν αυτή τη χρονιά το εργαστήριο. Λεπτομέρειες και διευκρινήσεις θα δοθούν στην έναρξη του εργαστηρίου. Μόλις εγγραφείτε στο eclass του Εργαστηρίου να διαβάσετε τις ανακοινώσεις που υπάρχουν και σας αφορούν.

Η Διδάσκουσα του Εργαστηρίου,

Γ. Κούκιου