Ανακοινωσεις

Οι εγγραφές στο εργαστηριακό μάθημα του Γ’ εξαμήνου “Οργάνωση Η/Υ” θα γίνουν δια ζώσης στο εργαστήριο ΕΥ2 (Εργ. 9Α) στο ισόγειο του κτιρίου των εγκαταστάσεων της Ν. Άμπλιανης (π. Τ.Ε.Ι., 3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας Αθήνας).

Οι εγγραφές στις αντίστοιχες ομάδες θα γίνονται μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Για παράδειγμα αν κάποιος/α επιθυμεί να παρακολουθήσει το εργαστήριο την Τετάρτη 8:00-10:00, θα προσέλθει για εγγραφή την Τετάρτη στις 8:00 και όχι κάποια άλλη ημέρα ή ώρα.