ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

(σελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Κατόπιν έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού…