Λαμία 26/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018, θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στη Γραμματεία του Τμήματος και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από 26 Σεπτεμβρίου έως και 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Κατ’ εξαίρεση και για διευκόλυνση των φοιτητών, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αντί της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Τμήμα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://merimna.uth.gr

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

 

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 που έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τουςνα προσέλθουναπό την Δευτέρα 25/9/2017 έως και την Τρίτη03/10/2017 (ώρες 09:30-13:00)στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας. Συγκεκριμένα οι επιτυχόντες θα πρέπει να  επιδεικνύουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο και να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 
 

1.  Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής που έγινε μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας

 

2.Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία

3. ΑΜΚΑ φοιτητή (φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης ή φωτοτυπία οποιουδήποτε άλλου εγγράφου όπου φαίνεται ο ΑΜΚΑ)

4Για τους άρρενες φοιτητές μόνο: ένα αποδεικτικό που θα αναγράφει τον αριθμό μητρώου αρρένων.

 

5Μία (1) μικρή έγχρωμηφωτογραφία

 

Επίσης καλούνται όσοιφοιτητές δεν έχουν συμπληρώσειτο ατομικό δελτίο φοιτητή, να μεταβούν διεύθυνση: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login.jsp για την ηλεκτρονική συμπλήρωσή του.

 

Η διαδικασία ταυτοποίησης μπορεί να γίνει είτε από τον ίδιο τον επιτυχόντα είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων  του φοιτητή στην Γραμματεία του Τμήματος:

  1. Θα εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής του φοιτητή

  1. Θα αποστέλλεται με sms στον φοιτητή ο κωδικός πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος

 

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία των επιτυχόντων στη Γραμματεία του Τμήματος και μόνο για εξαιρετικούς λόγους,  θα πρέπει να απευθύνονται  μέχρι τις 2/10/2016 σε ΚΕΠ υποβάλλοντας αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους) μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς τους, προκειμένου να τους αποσταλούν με sms από τη Γραμματεία οι κωδικοί πρόσβασης στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Στη συνέχεια ο φάκελος των δικαιολογητικών, μπορεί να σταλεί και ταχυδρομικά ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στην ταχυδρομική δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Παπασιοπούλου 2-4

Τ.Κ. 35131 Λαμία 

 
 
 

Από τη Γραμματεία

Λαμία 22/09/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θαυποβάλλονται ηλεκτρονικά

από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Σχετικά:

Η αρ. 140832/Ζ1/25.8.2017 (Φ.Ε.Κ. 2993/31.8.2017/τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018

ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  .pdf

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Λαμία 21-09-2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής 

για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 θα ξεκινήσουν από Δευτέρα 02/10/2017.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT