“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 15-11-2017

Το μάθημα

 «Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 15-11-2017,

λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT