Προθεσμία εγγραφής φοιτητών από

πληγείσες  περιοχές 

 

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί

από Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και Τετάρτη 17- 10-2018

στις Γραμματείες των Σχολών με την προσκόμιση

των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

.pdf1 , .pdf2

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT