“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, οι φοιτητές που είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερου απαλλάσσονται από την υποχρέωση των μαθημάτων Αγγλικής ορολογίας με την προσκόμιση του αντίστοιχου τίτλου.

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Γ’ εξαμήνου, να προσκομίσουν το πτυχίο τους (πρωτότυπο μόνο για επίδειξη και απλή φωτοτυπία για επίδοση)

στη Γραμματεία του Τμήματος

στις ώρες λειτουργίας της

μέχρι τις 31/10/2018

                                                            Από τη Γραμματεία του Τμήματος      

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT