ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 20-02-2019

Το μάθημα «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 21/02/2019.

 

Ο διδάσκων του μαθήματος.

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 19-02-2019

Το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων Ι»

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 25/02/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 13-02-2019

Το μάθημα «Python & Επιστημονικός Υπολογισμός»

Δεν θα πραγματοποιηθεί

την Πέμπτη 14/02/2019

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 13-02-2019

Το μάθημα «Προγραμματισμός Συστήματος»

θα πραγματοποιηθεί αντί

της Παρασκευής 15/02/2019, την Πέμπτη 14/02/2019

στις 12:00-15:00 στην Αιθ.ΙΙ, μόνο γι αυτή την εβδομάδα

Ο διδάσκων του μαθήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Λαμία 12-02-2019

Το μάθημα

«ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ»

δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/02/2019

λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT