ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 11Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των φοιτητών του Τμήματος. 

 

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων 

 

1. Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία και χορήγηση αντιγράφων πτυχίου (2) ή/και παπύρου, ή/και αναλυτικής βαθμολογίας. 

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλεται κανένα βιβλίο 

3Έντυπο Γραφείου Διασύνδεσης 

4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

5. Βιβλιάριο Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (για όσους έχει εκδοθεί) 

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, μέχρι την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία. 

Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή της. 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT