Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  ότι  η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων,  για  παροχή  δωρεάν  σίτισης  ακαδ. έτους 2017-2018,  έληξε  στις  3 Αυγούστου 2017 (ώρα 10.30)

Η διαδικτυακή πλατφόρμα για υποβολή νέων αιτήσεων έχει κλείσει.

Δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα έχουν μόνο οι φοιτητές, των οποίων οι αιτήσεις εμφανίζουν εκκρεμότητες και θα πρέπει να τις τακτοποιήσουν άμεσα.

Ευχόμαστε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT