“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα

«Τεχνολογίες Λογισμικού»

του Ε΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 11-10-2017,

λόγω κωλύματος της Διδάσκουσας.

                                                                                                          Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT