ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) Καλούνται οι φοιτητές (πέραν του πρώτου έτους) που υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση και είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 13/11/2017 μέχρι και 20/11/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.

Β) Επίσης καλούνται όλοι οι φοιτητές που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης (πρωτοετείς και παλαιοτέρων ετών) οι οποίοι δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης μέσα στις προθεσμίες που είχαμε ανακοινώσει, να προσέλθουν από 13/11/2017 μέχρι και 20/11/2017 να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2017.

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σας προσκαλεί στην υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα

κ. Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ

με θέμα:

                                                      «Agricultural Robotics and Automation Robot Collaboration for Precision Agriculture».

την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00

στην Αίθουσα Ι της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  

2o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   

Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση, Έρευνα, Νέες Τεχνολογίες, Καινοτομία και Οικονομία 

28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018 Λαμία  

Οργάνωση

Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης της Έρευνας & Καινοτομίας  

Συνεργασία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας     Δήμος Λαμιέων 

Τόπος & Χρόνος Συνεδρίου 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία, στις 28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018. Η τελετή έναρξης θα λάβει χώρα την Παρασκευή 28η Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Οι εργασίες θα συνεχιστούν στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λαμία, Παπασιοπούλου 2-4).  .pdf

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 09-11-2017

Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη ανασφάλιστων φοιτητών-Έκδοση Ε.Κ.Α.Α

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.4452/2017(Α΄17) ορίζεται ότι: «Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α΄83)».

Επομένως, δεν θα εκδίδονται πλέον βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που μετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας. Οι δαπάνες που τυχόν προκύπτουν θα καλύπτονται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Για χορήγηση της Ε.Κ.Α.Α. απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.

  2. Βεβαίωση από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων για το χρονικό διάστημα της μετακίνησής τους στο εξωτερικό.

  3. Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Από τη Γραμματεία

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT