“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 13-02-2018

Το μάθημα «ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

θα ξεκινήσει

από την Πέμπτη 22-02-2018.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

   Λαμία 12/02/2018

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Αλλαγή ώρας / αίθουσας μαθήματος

Το μάθημα «Διδακτική της Πληροφορικής» θα γίνεται (Πέμπτη) 13:00-15:00 στην αίθουσα 4.

                                        Από τη Γραμματεία του Τμήματος

                                  Λαμία 12/02/2018

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Το μάθημα «Αλγόριθμοι» δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13/02/2018, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει την Τετάρτη 14/02/2018, 12:00-15:00, στην αίθουσα 3.

 

                                        Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Λαμία 12/02/2018

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

Το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα» δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

                                       

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT