Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού Ακ. Έτους 2017-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –Ειδικός Λογαριασμός ΚονδυλίωνΈρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (αρ.πρωτ.Πρόσκλησης 12277/14.06.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45),με κωδικό MIS 5008005 (κωδικός έργου Ε.Ε. 5417) η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 233/11.07.2017), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (184/19.06.2017) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν  ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 στις διευθύνσεις των Τμημάτων.

 

   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

    Λαμία 10-07-2017

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των φοιτητών και η αναγόρευση των διδακτόρων του Τμήματος.

Δικαιολογητικά για την ορκωμοσία νέων πτυχιούχων

1. Αίτηση για συμμετοχή στην ορκωμοσία και χορήγηση αντιγράφων πτυχίου (2) ή/και παπύρου, ή/και αναλυτικής βαθμολογίας.

2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ότι δεν οφείλεται κανένα βιβλίο

3. Έντυπο Γραφείου Διασύνδεσης

4. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

5. Βιβλιάριο Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (για όσους έχει εκδοθεί)

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι πτυχιούχοι, μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017, να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία.

Οι συμμετέχοντες στην τελετή ορκωμοσίας παρακαλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος μία ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξή της.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ–ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τελετή Απονομής Διπλωμάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών

Ορισμός ημερομηνίας ορκωμοσιών των αποφοίτων της Σχολής Θετικών Επιστημών ακ. έτους 2016-17 – Ιούλιος 2017.

Σας ενημερώνουμε, ότι η τελετή απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00, στο Αμφιθέατρο ΙΙ της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη Λαμία, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, ώρα 12.00

Ορκωμοσία αποφοίτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική»  της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, ώρα 12.30

Ορκωμοσία αποφοίτων των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, των Τμημάτων Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Πληροφορικής.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ .pdf

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT