“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 09-02-2018

Τα μαθήματα

«ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ» του Β΄ εξαμήνου

και «ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ» του ΣΤ΄εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθούν

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 08-02-2018

Το μάθημα

 «ΓΡΑΦΙΚΑ»

του Η΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 13/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 05-02-2018

Το μάθημα

«ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΩΝ»

του ΣΤ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Τετάρτη 14/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 05-02-2018

Το μάθημα

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ»

του Δ΄ εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 16/02/2018,

λόγω κωλύματος του Διδάσκοντος.

                                                                                                                                Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT