ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος, ότι από την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται στην Ιστοσελίδα

euniversity.uth.gr/unistudent

ΚανόνεςΔήλωσης:

Α. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών που ακολουθούν το νέο πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2014-2015 και εξής)

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 1ου εξαμήνου

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που προσφέρεται στο εξάμηνο.
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 3ου εξαμήνου

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου χειμερινού εξαμήνου (1ου) που χρωστούν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και το μάθημα Ελ. Επιλογής που θα επιλέξουν
  • Φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά τα προηγούμενα έτη, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 3ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 1ου εξαμήνου
  • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
  • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 20 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 5ου εξαμήνου

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων (1ου & 3ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και θα επιλέξουν μαθήματα από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 12 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 21 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 7ου εξαμήνου

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων (1ου , 3ου & 5ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 7ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα, θα δηλώσουν μαθήματα του εξαμήνου επιλέγοντας από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:

Οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν έως 22 μαθήματα στο έτος.

Β. Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισακτέοι ακ. έτους 2013-2014)

Παρατηρήσεις: Στο πρόγραμμα σπουδών 2013-2014 το 1ο και 3ο εξάμηνο δεν περιλαμβάνει μαθήματα Ελ. Επιλογής. Επομένως ισχύουν τα ακόλουθα:

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 1ου εξαμήνου (2013-2014)

 • Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 1ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα 5 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 16 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 3ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 3ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα κατά το 1ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 3ου εξαμήνου αλλά θα δηλώσουν μαθήματα μόνο του 1ου εξαμήνου
 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα του προηγούμενου χειμερινού εξαμήνου (1ου) που χρωστούν
 • Εφόσον κατά το προηγούμενο ακαδ. Έτος έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (2) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 6 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 5ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων (1ου & 3ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα, θα δηλώσουν τα 4 υποχρεωτικά μαθήματα του εξαμήνου και θα επιλέξουν μαθήματα από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών/Ελ. Επιλογής που να μην υπερβαίνουν τις 12 μονάδες ECTS
 • Επιπρόσθετα μπορούν να δηλώσουν Μαθήματα Ελ. Επιλογής μεγαλύτερων εξαμήνων (πλην του κωδικού ΕΥ200, που δίνεται στο κανονικό εξάμηνό του)
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 5ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (8) μαθήματα κατά το 1ο και 2ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 5ου εξαμήνου
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 21 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών 7ου εξαμήνου (2013-2014)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου θα δηλώσουν τα μαθήματα ως εξής:

 • Σε προτεραιότητα θα δηλώσουν τα μαθήματα των προηγούμενων χειμερινών εξαμήνων (1ου , 3ου & 5ου) που χρωστούν
 • Φοιτητές/φοιτήτριες του 7ου εξαμήνου που δεν έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα κατά το 1ο, 2ο και 3ο έτος σπουδών τους, δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 7ου εξαμήνου
 • Εφόσον κατά τα προηγούμενα ακαδημαϊκά Έτη έχουν επιτύχει σε τουλάχιστον (15) μαθήματα, θα δηλώσουν μαθήματα του εξαμήνου επιλέγοντας από τη λίστα των μαθημάτων Επιλογής/Προαιρετικών που να μην υπερβαίνουν τις 30 μονάδες ECTS
 • Τα υποχρεωτικά μαθήματα θα πρέπει να προηγούνται στη δήλωση από τα μαθήματα των κατηγοριών Επιλογής, Προαιρετικών, Ελ. Επιλογής
 • Συνολικά μπορεί να δηλωθούν τόσα μαθήματα στο εξάμηνο ώστε συνολικά στο έτος ο αριθμός τους να μην υπερβαίνει τον κανόνα ν+6 (όπου ν= ο αριθμός των μαθημάτων βάσει προγράμματος σπουδών) δηλαδή έως 18 μαθήματα στο έτος

Δηλώσεις Μαθημάτων φοιτητών/φοιτητριών ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:

Οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν έως 22 μαθήματα στο έτος.

Γ. Δηλώσεις Μαθημάτων Παιδαγωγικής Επάρκειας και Πτυχιακή Εργασία

Δηλώσεις Παιδαγωγικών Μαθημάτων

Με βάση τον Κανονισμό Σπουδών, τα Παιδαγωγικά Μαθήματα (κωδικοί ΕΥ672, ΕΥ673, ΕΥ871, 0ΕΠ03, 0ΕΠ04) δηλώνονται από το 5ο εξάμηνο Σπουδών και μετέπειτα. Υπάρχει η δυνατότητα της δήλωσης μαθημάτων μεγαλύτερων εξαμήνων (πλην του κωδικού ΕΥ771).

Δήλωση ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Για τη δήλωση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται κατάθεση έντυπης αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος (έως 31-10-2018)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!

 • ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΑ ΠΑΤΑΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
 • ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΕ ΟΤΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 • Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

                                                                                Από τη Γραμματεία του Τμήματος                      

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

 

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/10/18 και ώρα 09:30 - 12:30,

στο Αμφιθέατρο Ι της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

23/10/2018

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΩΣ 22/12/2018

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ότι εκδόθηκαν αποτελέσματα επιλαχόντων φοιτητών,δικαιούχων δωρεάν σίτισης μέχρι 22/12/2018.

Οι επιλαχόντες φοιτητές δικαιούχοι δωρεάν σίτισης,

θα μπορούν να περάσουν από τα κατά τόπους Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας,

με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο),

προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης,

από 24/10/2018 μέχρι και 1/11/2018.

Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι οι φοιτητές

που αφού συνδεθούν στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Σίτισης,

στο σύνδεσμο https://merimna.uth.gr (με σύνδεση VPN)

και εισάγουν τα συνθηματικά του ιδρυματικού τους λογαριασμού,

δουν στο αποτέλεσμα της αίτησής τους την τιμή «Δικαιούχοι σίτισης».

 

 

Από τη Δ/νση της Φοιτητικής Μέριμνας

Η Αν. Προϊσταμένη Σίτισης

Μαρία Κουκουβάνη

24/10/2018

 

 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

 

 

Καλωσόρισμα πρωτοετών φοιτητών από το Student Branch του IEEE University of Thessaly στο μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό της Παρασκευής 26/10

αυτή την Παρασκευή 26/10 στις 17:00 θα γίνει η παρουσίαση της ομάδας IEEE University of Thessaly student branch στις 17:00 στο Αμφιθέατρο II στο μάθημα Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT