“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 20-11-2017

Tην Τρίτη 21-11-2017 και ώρα 08:00-10:00

 θα γίνει στο ΑΜΦ.IΙ για το μάθημα «ΑΝΑΛΥΣΗ Ι» του Α΄εξαμήνου

φροντιστηριακό μάθημα ασκήσεων.

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι  οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 παρατείνονται και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Η δήλωση των μαθημάτων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης ανακοίνωσης

euniversity.uth.gr/unistudent

  Από τη  Γραμματεία του Τμήματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ακ. έτους 2017-2018

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για το πρόγραμμα διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΑ
11/12/2017 ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 09:00-12:00
12/12/2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 09:00-12:00
13/12/2017 ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 09:00-12:00  

Οι υποψήφιοι θα προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας των υποψηφίων θα πρέπει να προσκομίζεται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο επίσημο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς τους.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων.

Δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Παπασιοπούλου 2-4, 35131 ΛΑΜΙΑ- ΤΗΛ. 22310 66928, 66938, Fax 22310  66730 http://www.cs.uth.gr 

20/11/2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-18

Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου τους, καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής να προσέλθουν στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, προσκομίζοντας απαραίτητα το πιστοποιητικό διαγραφής ή αντίγραφο της αίτησης που κατέθεσαν για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσής τους, καθώς και κάποιο πιστοποιητικό αναγραφής του ΑΜΚΑ.

                                                 

            Από τη Γραμματεία του Τμήματος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT