22-09-2015

Οι Πρωτοετείς φοιτητές,  για το χρονικό διάστημα μέχρι την παραλαβή της Ακαδημαϊκής  Ταυτότητας (ΠΑΣΟ), μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης δωρεάν σίτισης,  προσκομίζοντας, αντί της Ακαδημαϊκής  Ταυτότητας (ΠΑΣΟ), αντίγραφο της Αίτησης Ηλεκτρονικής Προεγγραφής.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Πρωτοετείς φοιτητές  μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια,καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα, με την επίδειξη του αντίγραφου της Αίτησης Ηλεκτρονικής Προεγγραφής. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό.

Πληροφορίες και δικαιολογητικά σίτισης:

http://www.uth.gr/students/student-welfare/sitisi

18-09-2015

Μεταφορά θέσεων φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας:

Υπουργική Απόφαση αρ.143458/Ζ


18-09-2015

Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης:

Υπουργική Απόφαση αρ.143456/Ζ1


09-09-2015

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, με το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής προεγγραφής. .pdf

Διαδικασία εγγραφής με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής προεγγραφής. .pdf

Σε περίπτωση που ο νεοεισαγόμενος φοιτητής μετά την ολοκλήρωση της προεγγραγής του καταθέσει αυτοπροσώπως στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας του τα απαιτούμενα διακιολογητικά, δεν απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του στην αίτηση της Προεγγραφής.

 

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT