ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Από τις 5 έως τις 12 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2016 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε λειτουργία το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνονται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης για την εγγραφή τους και με την επιπλέον διαδικασία της συλλογής και αποστολής δικαιολογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω διάστημα με αίτηση των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από το μεσημέρι της 5ης Σεπτεμβρίου 2016.

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου.

 

 

30-08-2016

Πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 .pdf

22-07-2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβριου 2018.pdf

 

23-05-2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2018 .pdf
Σημείωση: Η εμβόλιμη αφορά μόνο τους επι πτυχίω φοιτητες!

 

11-01-2018

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2017  .pdf

 

11-08-2017

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβριου 2017 .pdf

 

22-05-2017

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2017 .pdf

 

21-12-2016

Πρόγραμμα Εξετάσεων περιόδου Ιανουαρίου 2017 .xls

17-08-2016 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κτίριο Παπαστράτου 1ος όροφος

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, Βόλος

Τηλ. 24210 74506 & 74621, Fax 24210 74561

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

 


Αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, του φορολογικού έτους 2015, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) Ευρώ, προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο (2) τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου.

          Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) Ευρώ για κάθε αδελφό που είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής.

 

            Οι Αιτήσεις, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από 29 Αυγούστου 2016 έως και την 31 Οκτωβρίου 2016.

Οι πρωτοετείς φοιτητές Ειδικών Κατηγοριών (Αθλητές, Αλλοδαποί, φοιτητές τέκνα Ομογενών, τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού κ.λπ.), οι φοιτητές από μεταφορά θέσης, οι φοιτητές με προγράμματα ανταλλαγών (ERASMUSκ.λπ.) καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Π.Μ.Σ., υποψήφιοι διδάκτορες), θα υποβάλλουν την αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

          Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, για παροχή δωρεάν σίτισης, ενεργοποιείται ταυτόχρονα, με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες και στους φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2015, δεν υπερβαίνει το ποσό των 22.500 €, προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) τέκνο και το ποσό των 25.000 €, για οικογένεια με δύο (2) τέκνα.

         

               Οι αιτήσεις των φοιτητών, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, θα εξεταστούν μελλοντικά, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων σίτισης.

            Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.

            Oι Ακαδημαϊκές Ταυτότητες που έχουν ενεργοποιηθεί από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας για παροχή δωρεάν σίτισης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα ισχύουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016.

 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
  • Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει την 31η Ιανουαρίου 2017.
  • Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν να έχουν δωρεάν σίτιση και για το εαρινό εξάμηνοτου ακαδ. έτους 2016-2017 θα πρέπει να προσέλθουν στα αρμόδια γραφεία της φοιτητικής μέριμνας μέσα στην αποκλειστική προθεσμία: από 25/1/2017 μέχρι και 24/2/2017, προκειμένου να ενεργοποιήσουν/ανανεώσουν την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα για παροχή δωρεάν σίτισης.
  • Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-2017 και θα κληθούν να προσέλθουν για ενεργοποίηση, επιλαχόντες φοιτητές, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων σίτισης.

 

 Στον ιστότοπο http://www.uth.gr/students/student-welfare του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν αναρτηθεί οι Παροχές Φοιτητικής Μέριμνας, ακαδ. έτους 2016-2017.                              Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας
High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT