“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 12-09-2018

Εγγραφή επιτυχόντων χωρίς χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Σύμφωνα με τo με αριθμ. πρωτ. Φ.251/149312/Α5 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, για την εγγραφή των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς τη χρήση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, η Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση για εγγραφή.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ“

Λαμία 12-09-2018

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, 18.00 στο ΕΥ1

θα πραγματοποιηθεί

εξέταση του εργαστηρίου ΚΑΙ του κ.Κωνσταντίνου

«Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός».

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

 

Νέο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου

 

αλλαγή αίθουσας στην εξέταση του μαθήματος

«Διαφορικές Εξισώσεις» .pdf

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT