Απολογισμός 1ου χρόνου λειτουργίας του Tμήματος


 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι επιβεβλημένο να γίνει και ένας απολογισμός για το χρονικό διάστημα αυτό.

Το Τμήμα Πληροφορικής έχει αυτή τη στιγμή 180 εγγεγραμμένους φοιτητές με τη μεγάλη πλειοψηφία τους να είναι ενεργοί και να παρακολουθούν τα μαθήματα και τα εργαστήρια του Τμήματος. Σκοπός του προγράμματος σπουδών του Τμήματος (το οποίο έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του τμήματος) είναι να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους φοιτητές για την αγορά εργασίας δίνοντας ένα ευρύ υπόβαθρο στις τεχνολογίες της πληροφορικής. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο εργαστηριακό κομμάτι καθώς η έμπρακτη εκπαίδευση δίνει τα ζητούμενα αποτελέσματα ως προς τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Για να επιτευχθούν τα γνωστικά αποτελέσματα έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία τόσο στο περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και στην αλληλοκάλυψη και αλληλουχία τους μέσω προαπαιτούμενων μαθημάτων ώστε να εξασφαλίζεται το γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για κάθε μάθημα.

Πέραν του πλήρους προγράμματος σπουδών, το οποίο αναμένεται να πιστοποιηθεί από την ΑΔΙΠ, όπως και τα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων συναφών τμημάτων, μέχρι το τέλος του 2014, το Τμήμα Πληροφορικής έχει προχωρήσει στη θεσμοθέτηση τριών εργαστηρίων, τα οποία αντιστοιχούν στους βασικούς ερευνητικούς τομείς του τμήματος. Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η αγαστή συνεργασία με τα συναφή τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τόσο στην οργάνωση του προγράμματος και του κανονισμού σπουδών όσο και στον καθορισμό του ερευνητικού χαρακτήρα του τμήματος.

Οι υποδομές που χρησιμοποιήθηκαν για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του τμήματος ήταν μεν περιορισμένες αλλά αποδείχτηκαν επαρκείς για το σκοπό αυτό και με δεδομένο ότι λειτούργησε μόνο ένα έτος σπουδών. Αυτό έδωσε το χρόνο για τη δημιουργία περαιτέρω υποδομών (νέο αμφιθέατρο 140 θέσεων, δύο εργαστήρια 25 θέσεων) για την κάλυψη των αναγκών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Η στελέχωση του τμήματος σε έμψυχο δυναμικό έγινε, όπως είναι αναμενόμενο για ένα νέο τμήμα, με συμβασιούχους διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 και κάποιες αποσπάσεις για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων. Η γραμματεία του τμήματος κατάφερε να λειτουργήσει άμεσα και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 180 εγγεγραμμένων φοιτητών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Το σχήμα λειτούργησε εξαιρετικά κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014 παρά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από τις διαθεσιμότητες των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων.

Για το μέλλον, προσβλέπουμε στην άμεση στελέχωση του τμήματος με μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ώστε να περάσουμε στην αυτοδύναμη λειτουργία του όπως και στη σημαντική αναβάθμιση των υποδομών (κτηριακών και εποπτικών) όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία. Επίσης, το Τμήμα Πληροφορικής έχει αρχίσει να δίνει το ερευνητικό του στίγμα με την ανακήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων, τη συμμετοχή του σε ερευνητικές προτάσεις αλλά και το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο έχει οργανωθεί με το αδελφό τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και το οποίο αναμένει την έγκρισή του από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μέχρι τώρα είχαμε την τύχη να έχουμε την αμέριστη στήριξη όλων των φορέων της Φθιώτιδας και της διοίκησης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υλική και ηθική. Βάσει των ανωτέρω, θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά ευελπιστώ ότι με τη βοήθεια όλων και σκληρή δουλειά η Λαμία θα έχει το Πανεπιστήμιο που της αξίζει.

Ο Προεδρεύων του Τμήματος Πληροφορικής

           Καθηγητής Σταμούλης Γεώργιος

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT