“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  “

Λαμία 11-10-2017

Το μάθημα  «Ασκήσεις Φυσικής» του Α΄ εξαμήνου από την Πέμπτη 12-10-2017,

θα χωριστεί σε δύο τμήματα.

Στο πρώτο τμήμα από 15:00-16:30 θα είναι οι φοιτητές από τον Αγγελάκη έως και τον Μεϊμάρη.

Στο δεύτερο τμήμα 16:30-18:00 θα είναι οι φοιτητές από τον Μινάρδο έως τον Ψιλογιάννη.

                                                                                                                       Από τη Γραμματεία

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT